Slaaf word vernederd door zijn godin en lijdzaam ondergaat de slaaf zijn straf.

Category: fetish films